Registrované přípravky k 17.09.2003  


Refine - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Isodecylalkohol-ethoxylat 90 %
Thifensulfuron-methyl 750 g/kgVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3775-0/2001 DUP  DUP  WG  Xi  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]