Registrované přípravky k 17.09.2003  


Promet 400 CS - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Furathiocarb 400 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3722-1/2001   NVA  NVP  CS  VJR  36  Zásoby  Velko 
3722-2/2002   SYA  SYP  CS  VJR  36  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]