Registrované přípravky k 17.09.2003  


Polyram WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Metiram 70 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3935-0/1999 BAS  BAF  WG  Xi  24  Platné  Velko 
3935-1/1999 BAS  BAF  WG  Xi  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]