Registrované přípravky k 17.09.2003  


Omite 30 W - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Propargite 30 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3305-1/2000 ACD  ACD  WP  24  Platné  Malo 
3305-4/2000 FTS  FTS  WP  Xi  NB  24  Platné  Malo 
3305-2/2000 ABO  ABO  WP  Xi  24  Platné  Malo 
3305-0/2000 UNI  UNP  WP  36  Platné  Velko 
3305-3/2000 LOV  LOV  WP  Xi  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]