Registrované přípravky k 17.09.2003  


Neoponit L - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Vápenec mletý 75 %
Polyvinylacetát 7 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1443-0/2000 ARA  ARA  PA  NB  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]