Registrované přípravky k 17.09.2003  


Mirage 45 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Prochloraz 450 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4383-0/2005   MAK  ATA  EC  Xn  Vč3  Vo1b  Pt5.  Z2  II  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]