Registrované přípravky k 17.09.2003  


Magus 200 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fenazaquin 200 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3924-3/1999 ABO  ABO  SC  Xn  24  Platné  Malo 
3924-1/1999 DOW  DOW  SC  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]