Registrované přípravky k 17.09.2003  


Lontrel 300 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Clopyralid 300 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3429-12/1999 FTM  FTM  SL  NB  24  Platné  Malo 
3429-5/1999 VOC  VOC  SL  NB  24  Platné  Malo 
3429-10/1999 ABO  ABO  SL  NB  24  Platné  Malo 
3429-9/1999 LOV  LOV  SL  NB  24  Platné  Malo 
3429-3/1999 DOW  DOW  SL  NB  24  Platné  Velko 
3429-4/1999 ACS  ACS  SL  NB  24  Platné  Velko 
3429-6/1999 BOB  BOB  SL  NB  24  Platné  Malo 
3429-8/2003   FTS  FTS  SL  NB  24  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]