Registrované přípravky k 17.09.2003  


Lavanol - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Vápenec mletý 60 %
Lanolin 7 %
Olein 19 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1519-0/1999 EKO  EKO  PA  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]