Registrované přípravky k 17.09.2003  


Factor 365 SE - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
2,4-D 360 g/l
Metosulam 5 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4036-2/2003   BAY  BAP  SE  PHO1  24  Zásoby  Velko 
4036-3/1999 BCM  BAP  SE  PHO1  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]