Registrované přípravky k 17.09.2003  


Kerb Flo - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Propyzamide 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3743-1/2001   DOW  DOW  DC  24  Zásoby  Velko 
3743-0/2001   RH  FAN  DC  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]