Registrované přípravky k 17.09.2003  


K-Obiol EC 25 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Deltamethrin 25 g/l
Piperonyl butoxide 250 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3647-3/2003   AVG  AVB  EC  Xn  II  24  Zásoby  Velko 
3647-4/1999 BCF  BAP  EC  Xn  II  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]