Registrované přípravky k 17.09.2003  


Goal 2 E - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Oxyfluorfen 240 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4466-0/2011   DOW  DOW  EC  Xi  Vč3  Vo1a  Pt6  Z3  II  24  Platné  Velko 
4466-1/2011   ABO  ABO  EC  Xi  Vč3  Vo1a  II  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]