Registrované přípravky k 17.09.2003  


Glyfogan 480 SL - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Glyphosate-IPA 480 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3827-3/1999 VOC  VOC  SL  24  Platné  Malo 
3827-10/2001   ABO  ABO  SL  24  Zásoby  Malo 
3827-0/1999 MAK  ATA  SL  24  Platné  Velko 
3827-6/1999 LOV  LOV  SL  24  Platné  Malo 
3827-12/2002   FUT  FUT  SL  24  Zásoby  Malo 
3827-11/2003   FTS  FTS  SL  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]