Registrované přípravky k 17.09.2003  


Glean 75 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Chlorsulfuron 75 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3482-0/2003   DUP  DUP  WG  Vč3  - -  Pt6.  Z3  - -  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]