Registrované přípravky k 17.09.2003  


Gesagard 80 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Prometryn 80 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3576-4/2001   NVA  NVP  WP  36  Zásoby  Velko 
3576-8/2002   SYA  SYP  WP  Xi  36  Zásoby  Velko 
3576-7/2002   ABO  ABO  WP  36  Zásoby  Malo 
3576-5/2002   KPP  KPP  WP  36  Zásoby  Malo 
3576-6/2002   FTS  FTS  WP  Xi  36  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]