Registrované přípravky k 17.09.2003  


Garlon 4 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Triclopyr 480 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3644-6/2001 FTM  FTM  EC  Xn  III  24  Platné  Malo 
3644-5/2003   FTS  FTS  EC  Xn  III  24  Zásoby  Malo 
3644-3/2001 ABO  ABO  EC  Xn  III  24  Platné  Malo 
3644-4/2001 LOV  LOV  EC  Xn  III  24  Platné  Malo 
3644-1/2001 DOW  DOW  EC  Xn  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]