Registrované přípravky k 17.09.2003  


Gallant Super - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Haloxyfop-methyl [(R)-isomer] 108 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3804-6/2000 FTM  FTM  EC  Xi  III  24  Platné  Malo 
3804-5/2003   FTS  FTS  EC  Xi  III  24  Zásoby  Malo 
1522-1/2000 ACS  ACS  EC  III  24  Platné  Velko 
3804-4/2000 LOV  LOV  EC  Xi  III  24  Platné  Malo 
3804-3/2000 ABO  ABO  EC  III  24  Platné  Malo 
3804-2/2000 DOW  DOW  EC  Xi  III  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]