Registrované přípravky k 17.09.2003  


Fusilade Super - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fluazifop-P-butyl 125 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3537-2/1999 SYL  SYP  EC  Xi  II  48  Platné  Velko 
3537-1/2001   ZEN  ZEP  EC  II  48  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]