Registrované přípravky k 17.09.2003  


Fury 10 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Zeta-cypermethrin 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3967-0/2001   FMC  FAN  EC  Xi  Š  II  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]