Registrované přípravky k 17.09.2003  


Furadan 5 G - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Carbofuran 5 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3290-0/1999 FMC  FNA  GR  Xn  24  Platné  Velko 
3290-1/1999 ABO  ABO  GR  Xn  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]