Registrované přípravky k 17.09.2003  


Fundazol 50 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Benomyl 50 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
2007-6/2003   ABO  ABO  WP  Zásoby  Malo 
2007-5/2003   FTS  FTS  WP  Zásoby  Malo 
2007-1/2003   CNN  RAA  WP  10  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]