Registrované přípravky k 17.09.2003  


Frutapon 7 E - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Olej parafinový 99 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3248-2/1999 VOC  VOC  EC  PHO1  IV  24  Platné  Malo 
3248-4/2000 KPP  KPP  EC  PHO1  IV  24  Platné  Malo 
3248-5/2000 FNA  FNA  EC  PHO1  IV  24  Platné  Velko 
3248-7/2000 FTS  FTS  EC  PHO1  IV  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]