Registrované přípravky k 17.09.2003  


Folicur BT 225 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Tebuconazole 125 g/l
Triadimefon 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3742-1/1999 BCM  BAP  EC  Xn  Š  III  24  Platné  Velko 
3742-0/2003   BAY  BAP  EC  Xn  Š  III  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]