Registrované přípravky k 17.09.2003  


Euparen 50 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dichlofluanid 50 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3071-0/2003   BAY  BAP  WP  Xi  24  Zásoby  Velko 
3071-2/1999 BCM  BAP  WP  Xi  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]