Registrované přípravky k 17.09.2003  


Dimilin 48 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Diflubenzuron 480 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3673-2/1999 FTS  FTS  SC  Vč3  Vo1a  Pt6  Z3  24  Platné  Malo 
3673-1/1999 UNI  UNP  SC  Vč3  Vo1a  Pt6  Z3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]