Registrované přípravky k 17.09.2003  


Dicuran Forte 80 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Chlorotoluron 79.25 %
Triasulfuron 0.75 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4013-3/1999 FTS  FTS  WP  Š  24  Platné  Malo 
4013-2/1999 SYA  SYP  WP  Š  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]