Registrované přípravky k 17.09.2003  


Dicopur D Extra - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
2,4-D 600 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3781-2/2001 NUF  FNA  SL  Xi  PHO1  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]