Registrované přípravky k 17.09.2003  


Desormone Liquid 60 SL - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
2,4-D 600 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3781-0/2002   RPA  RAA  SL  Xi  PHO1  36  Zásoby  Velko 
3781-1/2003   NUF  FNA  SL  Xi  PHO1  36  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]