Registrované přípravky k 17.09.2003  


Deltastop CPP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
(Z)-9-dodecen-1-yl acetát 25 %
Dodecyl acetát 50 %
(E)-9-dodecen-1-yl acetát 25 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1624-0E/2007   PPH  PPH  VP  Vč3  12  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]