Registrované přípravky k 17.09.2003  


Deltastop CP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
(8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol 100 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1623-0E/2007   PPH  PPH  VP  Vč3  12  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]