Registrované přípravky k 17.09.2003  


Deltastop CM - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát 85.8 %
(E)-8-dodecen-1-yl acetát 5.3 %
(Z)-8-dodecen-1-ol 8.9 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1621-0E/2007   PPH  PPH  VP  Vč3  12  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]