Registrované přípravky k 17.09.2003  


Deltastop CF - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
(Z)-8-dodecen-1-yl acetát 6.8 %
(E)-8-dodecen-1-yl acetát 0.4 %
Dodecyl acetát 92.8 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1619-0E/2007   PPH  PPH  VP  Vč3  12  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]