Registrované přípravky k 17.09.2003  


Delicia Gastoxin - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fosfid hlinitý 56.8 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
2030-0/2000 DEL  DDD  TB  T+  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]