Registrované přípravky k 17.09.2003  


Delan 750 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Dithianon 750 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3630-3/1999 BAS  BAF  SC  Xn  VJR  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]