Registrované přípravky k 17.09.2003  


Cyper 10 EM - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Cypermethrin 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3952-4/1999 FUT  FUT  ME  Xn  Š  II  24  Platné  Malo 
3952-1/2002   AGB  AGB  ME  Xn  Š  II  24  Zásoby  Malo 
3952-2/1999 ACX  FUT  ME  Xn  Š  II  24  Platné  Velko 
3952-3/1999 ACX  FUT  ME  Xn  Š  II  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]