Registrované přípravky k 17.09.2003  


Curzate K - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Cymoxanil 4 %
Oxychlorid mědi 77.3 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
1152-0/2002   SPN  SPN  WP  24  Zásoby  Velko 
1152-1/2002   SPN  SPN  WP  24  Zásoby  Malo 
1152-2/1999 NAN  NAN  WP  Xi  Vč3  - -  Z3  24  Platné  Velko 
1152-3/1999 NAN  NAN  WP  Xi  Vč3  - -  Z3  24  Platné  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]