Registrované přípravky k 17.09.2003  


Cougar SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Diflufenican 100 g/l
Isoproturon 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3871-1/2003   AVS  AVB  SC  24  Zásoby  Velko 
3871-2/1998 BCL  BAP  SC  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]