Registrované přípravky k 17.09.2003  


Confidor 70 WG - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Imidacloprid 70 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3951-0/2003   BAY  BAP  WG  Xn  24  Zásoby  Velko 
3951-1/1998 BCM  BAP  WG  Xn  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]