Registrované přípravky k 17.09.2003  


Captan 50 WP - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Captan 50 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3833-0/2002   ZEN  ZEP  WP  24  Zásoby  Velko 
3833-1/2002   TOM  FAN  WP  24  Zásoby  Velko 
3833-2/1999 ARV  FNA  WP  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]