Registrované přípravky k 17.09.2003  


Buctril M - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Bromoxynil 280 g/l
MCPA 280 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3872-0/2002   RPA  RAA  EC  Xn  III  36  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]