Registrované přípravky k 17.09.2003  


Basudin 10 G - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Diazinon 10 %Vydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3192-3/1999   NVA  NVP  GR  48  Zásoby  Velko 
3192-4/1999   KPP  KPP  GR  48  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]