Registrované přípravky k 17.09.2003  


Basagran M 60 - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Bentazone 400 g/l
MCPA 60 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3940-0/1999 BAS  BAF  SL  Xn  Š  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]