Registrované přípravky k 17.09.2003  


Avadex BW - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Tri-allate 400 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3102-0/2001 MON  MOC  EC  Xi  PHO3  III  60  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]