Registrované přípravky k 17.09.2003  


Asulox 40 SL - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Asulam 400 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3169-1/2003   AVS  AVB  SL  24  Zásoby  Velko 
3169-2/1999 BCL  BAP  SL  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]