Registrované přípravky k 17.09.2003  


Arelon 500 FW - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Isoproturon 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3477-2/2003   AVG  AVB  DC  Xn  Š  24  Zásoby  Velko 
3477-3/2001 BCF  BAP  DC  Xn  Š  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]