Registrované přípravky k 17.09.2003  


Archer 425 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Fenpropimorph 300 g/l
Propiconazole 125 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4100-2/2002   SYA  SYP  EC  Xn  III  24  Zásoby  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]