Registrované přípravky k 17.09.2003  


Alto Combi 420 SC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Cyproconazole 120 g/l
Carbendazim 300 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3778-2/1999 SYA  SYP  SC  Xn  Vč3  24  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]