Registrované přípravky k 17.09.2003  


Agritox 50 SL - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
MCPA 500 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
3779-1/2002   AGB  AGB  SL  PHO1  24  Zásoby  Malo 
3779-3/2000 ABO  ABO  SL  Xi  24  Platné  Malo 
3779-2/2000 NFL  OPT  SL  36  Platné  Velko 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]