Registrované přípravky k 17.09.2003  


Agil 100 EC - Chemický přípravek


Složení přípravku:

Účinná látka Obsah
Propaquizafop 100 g/lVydaná rozhodnutí:

Registrační číslo * Registrant Pr. zást. Úprava Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř PHO Hořlavost Exp. (měs.) Platnost Balení
4239-4/2001   FTS  FTS  EC  Xi  Š  II  36  Zásoby  Malo 
4239-5/2001   SYA  SYC  EC  Š  II  36  Zásoby  Velko 
4239-6/2001 MAK  ATA  EC  Š  II  36  Platné  Velko 
4239-2/2001   NVA  NVP  EC  Š  II  36  Zásoby  Velko 
4239-3/2001   KPP  KPP  EC  Š  II  36  Zásoby  Malo 

 Indikace se uvádějí pouze u rozhodnutí s hodnotou Platnost = Platné 
 Indikace zobrazíte poklepáním na registrační číslo, ostatní údaje poklepáním na příslušnou hodnotu 


  [   ZPĚT   |   VARIEX   ]